Uleåborgs regionkontor

Mäkelininkatu 31, 4. vån.
90100 Uleåborg

Öppethållningstider: mån.–fre. kl. 8.30–12 och 13–16.

Jour i Kajana tel. 08 625 227, Ratakatu 29 B 15, 87100 Kajana
Första onsdagen i varje månad kl. 14–18.

Sök
    {{letter}}