Svenskspråkig redaktör

Vi söker en svenskspråkig redaktör till vår kommunikationsenhet vid huvudkontoret i Helsingfors med sammanlagt 16 yrkeskunniga kommunikationsproffs. Anställningen är tidsbunden 1.10.2018– 16.10.2020. Till arbetsuppgifterna hör att producera innehåll till medlemstidningen Tekijäs pappers- och webbtidning samt till förbundets elektroniska kommunikation och andra publikationer. Du får också göra och koordinera översättningar. I arbetet ingår regelbundna arbetsresor i Finland.

Vårt arbetsspråk är finska och vi hoppas att du kan delta flytande i våra diskussioner på finska och vid behov också producera finskspråkig text. Svenskan ska vara på modersmålsnivå.

Du har kanske redan tidigare jobbat som journalist men vill utvecklas vidare. Du arbetar självständigt och i rask takt. Du snappar upp svaga signaler och har en bra nyhetsnäsa. Du följer aktivt med samhälleliga händelser och fenomen. En bra allmänbildning fungerar som underlag för ditt arbete. Du är också en trevlig arbetskompis.

Vi erbjuder en utkiksplats till det finländska arbetslivet. Som stöd i arbetet har du moderna arbetsredskap och en bra arbetsgemenskap. Som tack för din arbetsinsats erbjuder vi bra förmåner och en konkurrenskraftig lön.

Skicka in din ansökan på finska senast 16.9.2018 till adressen rekrytointi@teollisuusliitto.fi.

Mer information om uppdraget ger chefredaktör Petteri Raito, tfn. 040 728 4615, under följande telefontider: måndag 10.9 klockan 9.30–10.30, tisdag 11.9 klockan 12–13 och fredag 14.9 klockan 9–10. Du kan också ta kontakt per e-post petteri.raito@teollisuusliitto.fi.

Industrifacket är Finlands största fackförbund inom industrin. Industrifacket är en del av det finländska samhället och världen. Vi förutser vad som händer i medlemmarnas vardag, på arbetsplatserna, på arbetsmarknaden, i politiken och i ekonomin. På det viset kan vi agera i tid och  påverka framtiden. Vi tror på kollektiv styrka, avtal och rådighet.