Fackavdelningarnas stadgeändringar

Fackavdelningar måste ändra sina stadgar tills slutet av 2017.

Metallförbundets extraordinarie kongress godkände den 17.5.2017 modellstadgarna för Industrifackets fackavdelningar.

Fackavdelningarna måste godkänna de nya stadgarna på sina höstmöten.

Stadgeändringarna registreras hos Patent- och registerstyrelsen. Anmälan kan göras via förbundsfilen.

OBS! När ni registrerar stadgarna vid Patent- och registerstyrelsens webbtjänst sköter Industrifacket behandlingsavgiften! När programmet har kommit till betalningsskedet, kan webbläsaren stängas.

Registering av stadgeändringar via förbundsfilen PDF