Kalenderbeställning av huvudförtroendemän

Som Industrifackets huvudförtroendeman kan du beställa fackets fickkalendrar att dela ut på arbetsplatsen exempelvis till nya medlemmar.

Eventuella beställningar måste göras före utgången av november.

OBS! Medlemmar kan fortfarande prenumerera på kalendern via E-tjänsten. Beställningen görs under punkt Medlemsförmåner -> Kalender. Därför lönar det sig att ge medlemmar rådet att i första hand använda detta alternativ. En beställning som gjorts en gång gäller också under de kommande åren, vilket innebär att medlemmen i fortsättningen får kalendern automatiskt.

Om du behöver fler kalendrar, meddela detta via e-post till [email protected] Uppge i meddelandet: beställarens namn, e-postadress, telefonnummer, antal kalendrar som beställs och leveransadress. Kom ihåg att också nämna namnet på arbetsplatsen om du beställer kalendrar till arbetsplatsen.

Kalenteritilaus / Kalenderbeställning