Utträde ur förbundet

  • Om din arbetsgivare har innehållit medlemsavgiften från din lön, be att löneavdelningen på din arbetsplats slutar innehålla medlemsavgiften från det datum Industrifacket meddelat att du utträder. Detta är medlemmens skyldighet och Industrifacket sänder inte en separat anmälan till din arbetsgivare. Kontrollera också i ditt senaste lönebesked att medlemsavgifter inte längre debiterats till Industrifacket.