Avslutning av indrivning av fackföreningsmedlemsavgift

Om en anställds fackföreningsmedlemsavgiftsindrivning avslutas, kan arbetsgivare/ arbetsgivarens representant meddela om det till Industrifacket. Anmälan kan göras nedan.

Perinnän päättymisilmoitus / Uppsägning av avtal om inkassering

Ilmoitus ammattiyhdistysmaksun perintäsopimuksen päättymisestä / Anmälan om uppsägning av avtal om inkassering av medlemsavgift
  • Datumformat: DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Datumformat: DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ