Frågor och svar om den nya A-kassan

 Vad är A-kassan?

Industrins arbetslöshetskassa, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Arbetslöshetskassan Finka bildar den nya Öppna arbetslöshetskassan A-kassan.

När A-kassan inleder sin verksamhet den 1 januari 2022 kommer den att bli en av landets största arbetslöshetskassor, vilket möjliggör ännu bättre service och en stabilare verksamhet.

Kommer Industrifacket att gå samman med A-kassan?

Nej. A-kassan skapas genom att Byggbranschens arbetslöshetskassa och Arbetslöshetskassan Finka fusioneras med Industrins arbetslöshetskassa och bildar den Öppna arbetslöshetskassan.

Hur kommer bildandet av A-kassan att påverka en medlem i Industrifacket?

Den nya kassan möjliggör ännu bättre service och en stabilare verksamhet. Den nya A-kassan kräver inga åtgärder från nuvarande medlemmar i de grundande kassorna. Medlemskapet överförs automatiskt till den nya kassan den 1 januari 2022.

Kommer industrifackets medlemsavgift att minska med den nya arbetslöshetskassan?

Industrifackets medlemsavgiften för 2022 är en procent av medlemmens förskottsinnehållningspliktiga löneinkomst.

Kommer betalningen av medlemsavgiften att ändras?

Betalningen av medlemsavgiften ändras inte, men arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i Industrifackets medlemsavgift.

Vad måste en medlem i Industrifacket göra för att behålla sitt medlemskap i kassan?

En medlem av Industrifacket behöver inte göra någonting, medlemskapet i arbetslöshetskassan fortsätter automatiskt vid årsskiftet.

Kommer Industrifackets medlemmar att fortsättningsvis få samma service i frågor som har med kassan att göra?

Syftet med A-kassan är att betjäna industrifackets medlemmar ännu bättre. En större arbetslöshetskassa gör det möjligt att utveckla nya tjänster. Den nya kassan kommer också att svara bättre på effektivitets- och servicekrav.

Varför lönar det sig att gå med i Industrifacket om du bara är medlem i en arbetslöshetskassa?

När du går med i Industrifacket kommer du att kunna påverka och förbättra arbetslivet på många sätt tillsammans med andra aktiva medlemmar. Den viktigaste medlemsförmånen är det kollektivavtal som facket förhandlat fram. Genom facket får du stöd från förtroendemannen på din arbetsplats och kostnadsfri rättshjälp i problemsituationer. Som medlem i Industrifacket kommer du också att gå med i A-kassan. På så sätt har du trygghet i arbetslivet och arbetslöshetsskyddet i kraft.

Hur kommer denna förändring att påverka Industrifackets verksamhet?

Med den nya A-kassan kommer vi att betjäna våra medlemmar ännu bättre tillsammans. En större arbetslöshetskassa gör det möjligt att utveckla nya tjänster. Den nya kassan kommer också att svara bättre på effektivitets- och servicekrav.

Var kan jag be om mer information?

Frågor om den nya A-kassans betydelse för medlemmarna kan ställas till Industrifackets medlemstjänst på måndagar, tisdagar och fredagar kl. 8.30–15.00 och på onsdagar kl. 8.30–17.00. Telefonnumret till medlemstjänsten är 020 690 446 och e-postadressen är  [email protected].

Information om A-kassans nya kontaktuppgifter hittar du på adressen a-kassa.fi.