Bränsleförmåner

Teboil fram till 31.12.2019

Teboil erbjuder Industrifackets medlemmar rabatt på bensin och dieselolja samt smörjmedel, bilkemikalier, tvätt och flytgas.

Rabatten på bensin och diesel är 2,1 cent per liter. Mer information på www.teboil.fi/liitto.

Dessutom får du 10 procent rabatt på smörjmedel (gäller under 10 liters behållare). Medlemsrabatten på bilkemikalier, tvätt och påfyllnad av gasolflaskor är 5 procent.

Så här får du rabatt

Du får medlemsrabatten genom att visa upp ditt medlemskort vid kassan eller genom att lägga in kortet i betalautomaten innan du betalar.

Vid bensinstationens kassa kan du utnyttja dina medlemsförmåner genom att betala kontant, med bankkort, Visa, MasterCard eller betalkort med Plussa-egenskap (då samlas inga Plussa-poäng).

Vid automaten kan du utnyttja dina medlemsförmåner genom att betala kontant, med bankkort, Visa, MasterCard. Betalar du med ett betalkort med Plussa-egenskap samlas endast Plussa-poäng. Det är förmånen från det kort som till sist läggs in i automaten som gäller.

Medlemskortet måste visas upp vid kassan eller läggas in i automaten innan betalningen sker. Kassan eller automaten räknar rabatten automatiskt från slutsumman.

Teboils webbplats finns en sökmaskin som berättar var den närmaste stationen finns och hur du tar dig dit.

Förmåner med betaltidskort

Teboil erbjuder också Industrifackets medlemmar ett Teboil-betaltidskort. Med det kortet får man 2,2 cent rabatt på bensin och dieselolja per liter, 5 procent på flytgas och 10 procent på smörjmedel (gäller inte över 10 liters behållare).

Mer information på Teboils webbplats

Information om betaltidskortet