Utmärkta medlemsförsäkringar och värdefulla medlemsförmåner

Som medlem i Industrifacket får du dessa försäkringar:

  • Förbundsförsäkring, som inkluderar resenärförsäkring för fritid samt fritidsolycksfallsförsäkring.
    • Du har nytta av resenärförsäkringen, om du t.ex. skadar dig eller insjunkar på semesterresan. Resenärförsäkringen omfattar också barn och barnbarn under 20 år som följer med på resan.

Olycksfallsförsäkringen täcker vårdkostnader för olycksfall (såsom läkarbesök) och inkluderar skydd i händelse av bestående men och dödsfall genom olyckshändelse.

  • Organisationsförsäkring i händelse av skador som inträffar på förbundets evenemang.
  • Förbundsförsäkring för förtroendemän, som är avsedd för förbundets medlemmar som hör till förtroendemannaregistret.

Läs mer om försäkringens innehåll och få svar på vanliga frågor på adressen if.fi/teollisuusliitto.

Du betjänas också alltid på Ifs servicenummer för Industrifackets medlemmar 010 19 19 95 (må–fr kl. 8–20, skadeärenden må–fr kl. 8–18).

Vi erbjuder dig Finlands förmånligaste livförsäkring* 61 % förmånligare än ordinarie pris

Livförsäkringen tryggar ekonomin för din familj, om det värsta skulle hända dig. Du får livförsäkringen för dig själv och din make eller maka 61 % förmånligare än ordinarie pris på adressen henkivakuutuskuntoon.fi.

Du kan också komplettera det olycksfallsskydd som förbundet tecknat med Primus-olycksfallsförsäkring. Samtidigt kan du förmånligt försäkra dina övriga familjemedlemmar i händelse av olycksfall.

* Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) prisjämförelse 9/2016. Primus-livförsäkring beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Primus-livförsäkring säljs av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland.

Visste du att du som medlem i Industrifacket kan få betydande rabatter också på dina övriga försäkringar?

Redan med en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring omfattas du av If Förmånsprogram och får 11 % rabatt, när du väljer att få din försäkringspost elektroniskt till Mina sidor. Som bäst kan din rabatt vara 16 %, eftersom dina förmåner växer med din kundrelation.

Som medlem i If Förmånsprogram samlar du för skadefria år också pengar på If Självriskkonto, hela 40 euro om året – ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du minska självrisken om olyckan är framme.

Läs mer och dra nytta av de förmåner som du har rätt till:

Ladda och skriv ut arbetsplatsmeddelande om försäkringarna här.