If

Ifs medlemsförsäkring innehåller en reseförsäkring

Har du några frågor om medlemsförsäkringen eller medlemsförmånerna som erbjuds av If? Ifs kundtjänst chat tjänar dig på denna sida på finska (vardagar kl. 8–20, lördagar kl. 10–16).

På krund av coronavirusepidemin har If tillsvidare förkortade öppethållningstider. Du kan se rätta öppethållningstider på Ifs webbplats.

Som medlem i Industrifacket får du

En fackförsäkring som innehåller en fritidsreseförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring.

Reseförsäkringen är till nytta om du till exempel skadar dig eller blir sjuk under en semesterresa. I reseförsäkringen ingår även   egna barn och barnbarn under 20 år som är med på samma resa.

Olycksfallsförsäkringen täcker vårdkostnader för olyckor (t. ex. läkarbesök) och inkluderar skydd mot permanent invaliditet och död genom olycksfall.

En organisationsförsäkring som täcker olyckor under förbundets evenemang.

En förbundsförsäkring för förtroendevalda som täcker förbundets medlemmar som är registrerade i förteckningen över förtroendevalda.

Bekanta dig med innehållet i försäkringarna. Svar på ofta förekommande frågor hittar du på if.fi/teollisuusliitto. Vid behov kan du skriva ut ett försäkringsintyg för resan på Mina sidor.

Du kan även ringa Ifs eget servicenummer för Industrifacket på 010 19 19 95 måndag till fredag kl. 8–20 och lördag till söndag kl. 10–16.

If erbjuder även Finlands förmånligaste livförsäkring* till ett pris som är 61 procent lägre än den generella prisnivån

Livförsäkring skyddar din familj från ekonomiska bekymmer om det värsta råkar hända. Du får livförsäkring för dig själv   och din make för 61 % förmånligare jämfört med normalpriser på henkivakuutuskuntoon.fi.

Du kan även komplettera förbundets olycksfallsskydd med Primus-olycksfallsförsäkring. På samma gång kan du försäkra de andra familjemedlemmarna från olyckor.

*Försäkrings- och finansrådgivning FINEs prisjämförelse 9/2016. Primus-livförsäkring beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Primus-livförsäkring beviljas av If Skadeförsäkring AB:s filial i Finland.

Som medlem i Industrifacket kan du få betydliga rabatter även på dina andra försäkringar

Redan med hemförsäkring för det egna hemmet eller med kaskoförsäkring kommer du med i Ifs Förmånsprogram och får 11 % rabatt när du mottar försäkringsposten elektroniskt på Mina Sidor. Som bäst är rabatten 16 procent, eftersom förmånerna växer med ditt klientskap.

Som medlem i Ifs Förmånsprogram samlar du pengar på Självriskkontot: upp till 40 euro per år ända fram till 200 euro. Du kan minska självrisken med Självriskkontot om du råkar ut för en olycka.

Läs mer och utnyttja förmånerna:

Ladda och skriv ut arbetsplatsmeddelande om försäkringarna här.

Som medlemsförmån Finlands förmånligaste livförsäkring nu ännu förmånligare

Vi finländare talar sällan om döden. Därför är vi också dåligt förberedda inför den. Livförsäkringen tryggar ekonomin för din familj, om det värsta skulle hända dig.

Livförsäkringen är ett utmärkt sätt att säkerställa familjens välmåga och levnadsstandard – och nu också förmånlig. Du får Primus-livförsäkring för dig själv och din partner med betydande medlemsrabatt.

Som medlem i Industrifacket har du möjlighet att skaffa Finlands förmånligaste livförsäkring* rentav 61,0 % förmånligare jämfört med ordinarie priser. Räkna ut pris med räknaren nedan eller på adressen henkivakuutuskuntoon.fi.

* Försäkrings- och finansrådgivningen FINE:s prisjämförelse. Primus-försäkringarna beviljas av Finlands äldsta livförsäkringsbolag Kaleva, vars ombud är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland.