Karriärtjänster

Utnyttja fackets karriärtjänster

”Den personliga coachningen var skräddarsydd efter mina behov och mina tankar. Diskussionen grundade sig på frågor som jag själv ställde om min karriär.”

Mångsidiga karriärtjänster tillgängliga för alla medlemmar

Industrifackets medlemmar har sedan hösten 2019 kunna utnyttja karriärtjänster som facket erbjuder. Karriärtjänsterna produceras av fackets samarbetspartner UP Partners. Via karriärtjänster kan du får tips för jobbsökning, utveckla din kompetens samt hitta ny riktning i karriären. Behöver du till exempel finslipa din CV eller ansökan? Behöver du yrkesvägledning av en expert? Logga in på fackets karriärtjänster och börja utveckla din karriär.

Bland annat dessa tjänster är tillgängliga i online-tjänsten:

  • Din egen coach hjälper dig personligen att förbereda dig inför framtiden. Du kan boka tid för telefon- eller videocoachning på finska, svenska, engelska, estniska eller ryska.
  • Delta i UP webbinarier, som ordnas cirka 40 gånger per år.
  • Webbkurser och verktyg finns till hands var och när som helst.
  • Från det omfattande videobiblioteket hittar du fler tips och coachning, dygnet runt.

Gå också med i vår Facebook-grupp Teollisuusliiton urapalvelut! UP Partners karriärcoach står till tjänst i Facebook en gång i veckan. Passa på att ställa dina frågor till coachen.

Logga in till karriärtjänster här

Du loggar in med dina bankkoder. Systemet identifierar inloggningen och omdirigerar dig automatiskt till tjänsteleverantörens webbplats.

Se video om karriärtjänster (på finska):

Behöver du hjälp?

I frågor om UP Partners karriärtjänster och användning av tjänsten kan du vända dig till chatt-tjänsten, som hjälper dig 24/7. Du kan ställa frågor i Chatt-tjänsten också utan att vara inloggad. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter, så att kundrådgivaren kan kontakta dig snarast möjligt.