Utnyttja fackets karriärtjänster

”Den personliga coachningen var skräddarsydd efter mina behov och mina tankar. Diskussionen grundade sig på frågor som jag själv ställde om min karriär.”

“Ämneshelheterna var väl genomtänkta i olika avsnitt. Min personliga coach var genuint intresserad av att hjälpa mig.”

Mångsidiga karriärtjänster tillgängliga för alla medlemmar

Industrifacket stöder sina medlemmar genom att erbjuda dem mångsidiga och avgiftsfria karriärtjänster. Karriärtjänsterna produceras av fackets samarbetspartner UP Partners.

Om du behöver hjälp med att söka jobb eller utveckla ditt eget kunnande, kan du boka en tid för personlig coachning. Tjänsten ger också stöd för ditt eget välbefinnande och med lösning av problemsituationer på arbetsplatsen.

Du kan dra nytta av tjänsten oavsett var du befinner dig, eftersom coachen handleder per telefon eller videoanslutning. I tidbokningssystemet kan du välja en tid som passar just dig. Enkelt och behändigt!

Bland annat dessa tjänster är tillgängliga i online-tjänsten:

  • Din egen coach hjälper dig personligen att förbereda dig inför framtiden. Du kan boka tid för telefon- eller videocoachning på finska, svenska, engelska, estniska eller ryska.
  • Delta i UP webbinarier, som ordnas cirka 40 gånger per år.
  • Webbkurser och verktyg finns till hands var och när som helst.
  • Från det omfattande videobiblioteket hittar du fler tips och coachning, dygnet runt.
  • För den som är intresserad av förtroendeuppdrag på arbetsplatsen erbjuds specifika kurshelheter.
  • Chatt- och telefonstödet ge råd i dina frågor om karriärtjänster, coachning, arbetslivet och sysselsättning.

Du loggar in med dina bankkoder. Systemet identifierar inloggningen och omdirigerar dig automatiskt till tjänsteleverantörens webbplats.

Logga in till karriärtjänster här

Gå också med i vår Facebook-grupp Teollisuusliiton urapalvelut ja duunivalmennus! UP Partners karriärcoach står till tjänst i Facebook en gång i veckan. Passa på att ställa dina frågor till coachen.

Se video om karriärtjänster (på finska):

Behöver du hjälp?

I frågor om UP Partners karriärtjänster och användning av tjänsten kan du vända dig till chatt-tjänsten. Chatten betjänar på vardagar klockan 10–12 och meddelanden som inkommit därefter besvaras följande vardag.

Du kan ställa frågor i Chatt-tjänsten också utan att vara inloggad. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter, så att kundrådgivaren kan kontakta dig snarast möjligt.

Du kan också ringa 040 220 6769. Telefonjouren betjänar på vardagar klockan 10-12.