Beställa tidningen Telma kostnadsfritt

Telma-tidningen är Arbetarskyddsfondens och Arbetarskyddscentralens gemensam tidning som innehåller sakkunniga artiklar om arbetssäkerhet, arbetsrelaterat välbefinnande och förändring av arbetet. Tidningen publiceras fyra gånger per år och kan beställas kostnadsfritt via länken nedan.

Tidningen kan beställas här