Stödmedlem

Stödmedlemmarna tillhör endast facket, inte till arbetslöshetskassan. Medlemsavgiften för stödmedlemmar år 2019 är 20 euro per månad. Eftersom stödmedlemmarna inte är ordinarie medlemmar, har de inte heller rätt till befrielse från medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för stödmedlemmar inkluderar medlemskort, fackets tidning Tekijä och anställningsrådgivning. Övriga stödmedlemmar enligt 7 § i stadgarna, som inte omfattas av den finländska socialförsäkringen, omfattas inte av medlemsförsäkringen.

Du kan gå med som stödmedlem endast

  • om du arbetar i Finland inom Industrifackets avtals- och yrkesbranscher, men inte omfattas av det finländska arbetslöshets- eller socialförsäkringen eller
  • om du arbetar inom flera branscher, är medlem i en annan fackorganisation och även arbetar inom Industrifackets avtals- och yrkesbranscher.

Du ansluter dig enklast här.

Utskrivbar anslutningsblankett