Stödmedlem

Stödmedlemmarna tillhör endast facket, inte till arbetslöshetskassan. Medlemsavgiften för stödmedlemmar år 2022 är 0,7 % av löneinkomst förvärvad genom arbete i Industrifackets avtalsbranscher.

Medlemsavgiften för stödmedlemmar inkluderar medlemskort, fackets tidning Tekijä, anställningsrådgivning, godtyckligt juridisk hjälp och yttrande- och förslagsrätt vid fackavdelningens möte, samt rätt att delta i fackavdelningens och förbundets verksamhet. Övriga stödmedlemmar enligt 7 § i stadgarna, som inte omfattas av den finländska socialförsäkringen, omfattas inte av medlemsförsäkringen.

Du kan gå med som stödmedlem endast

  • om du arbetar i Finland inom Industrifackets avtals- och yrkesbranscher, men inte omfattas av det finländska arbetslöshets- eller socialförsäkringen eller
  • om du arbetar inom flera branscher, är medlem i en annan fackorganisation och även arbetar inom Industrifackets avtals- och yrkesbranscher.

Du ansluter dig enklast här.

Utskrivbar anslutningsblankett