Grundkurs för arbetarskyddsfullmäktige

Bli förtrogen med grunderna i arbetarskyddet, olika förordningar samt dina uppgifter och verksamhetsförutsättningar. Lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med övrig arbetarskyddspersonal.

Anmäl dig senast fyra veckor före kursens början med fackföreningsrörelsens kursansökningsblankett som du hittar här.