Kvinnokraft

En kurs för kvinnliga medlemmar i Österbotten.