Luottamusmiesten peruskurssi

Ei Kemianteollisuus ry:n edustamat alat, tekninen huolto ja kunnossapito sekä tekstiili- ja muotiala.

Esittely / Presentation

Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle on syytä osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi se antaa rohkeutta luottamustehtävien hoitoon.

Tämä kurssi ei ole kemian, teknisen huollon ja kunnossapidon sekä tekstiili- ja muotialan jäsenille.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
– kertoa keskeiset asiat luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista
– nimetä työsuhteen eri säännöstyslähteet
– etsiä työlainsäädännöstä mainitun lain, sen nimenomaisesta luvusta ilmoitetun pykälän ja tämän yksittäisen momentin
– valita kussakin tilanteessa oikean säännöstyslähteen
– määritellä neuvotteluun valmistautuessaan keskeiset neuvottelutavoitteensa

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]