Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi

Esittely / Presentation

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat yhdessä henkilöstön kanssa.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin sisältöä:
• Esitellään ja harjoitellaan menetelmiä ja toimintatapoja työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.
• Käsitellään eri tekijöille altistumista ja terveysriskien tunnistamista ja arviointia.
• Pohditaan asenteisiin ja riskinottoon vaikuttamista työssä.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 1,5 opintopisteeseen.
Osaamistavoitteet tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]