Startkurs för nyvalda förtroedemän

Är du nyvald förtroendeman eller vice förtroendeman? Vi ordnar en startkurs för dig så du kommer igång med arbetet.

Kursen ger dig som är vald till förtroendeman en första insyn i vad uppdraget går ut på. För varje deltagare uppgörs en personlig utbildningsplan.

Förtroendemän från hela Svenskfinland kan delta i kursen.

Kursen är helt kostnadsfri. Industrifacket står för maten och ersätter dina resor till och från kursen. Anmäl dig senast 22.1 via länken teollisuusliitto.etapahtuma.fi.