Tartu hetkeen – arkityö ratkaisee, Häme–Pirkanmaa

Kohderyhmä

Kaikki työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet

Sisältö

Kurssi vahvistaa valmiuksia puuttua työpaikan työsuojelun epäkohtiin.

Työpaikalla tapahtuvaan työsuojeluyhteistyöhön on kaikilla työntekijöillä osallistumismahdollisuus. Jokaisen meidän tulee huolehtia niin omasta kuin työkavereidenkin turvallisuudesta ja terveydestä. Sinulla on siis tärkeä rooli työpaikan työsuojelun kehittäjänä ja työsuojeluyhteistyön ylläpitäjänä. Tule kuuntelemaan kurssille, mitä kaikkea tämä voi pitää sisällään.