Heikki Holappa

Avtalsexpert, teknisk service och underhåll

Verksamhetsområde/enhet

Specialbranschernas sektor