Eläkeläistoiminnan kurssi, Kurs för pensionärer

Esittely / Presentation

Eläkeläistoiminnan kurssi on Teollisuusliiton eläkkeellä oleville vapaajäsenille suunnattu toiminnallinen kurssi. Kurssille haetaan Lyyti-lomakkeella tai paperisella hakulomakkeella ja valituksi voi tulla vain kerran. Hae viimeistään 14.5.2023!
Kurs för pensionärer är en aktiva och funktionella kurs för alla Industrifackets frimedlemmar. Ansökan till kursen görs via Lyyti-länken eller på tydliga blanketten. Man kan bli valt till kursen en gång. Skicka ansökan senast 14.5.2023!

Sisältö / Innehåll

Kurssille valitun henkilön puolisolta perittävä omavastuu 200 euroa maksetaan Murikka-opistolle.
Den självrisk på 200 euro som tas ut av maken till den person som valts till kursen betalas till Murikka-institutet.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Järjestötoimitsija Arja Salo, sihteeri Inka Nokelainen [email protected]

Organisationsombudsman Arja Salo (på finska), sekreterare Inka Nokelainen