Elektroniskt val och poströstning i kongressvalet

Röstandet i valet sker elektroniskt eller per post.

Flera fackavdelningar ordnar röstningstillfällen där medlemmar kan rösta elektroniskt. Se listan över röstningstillfällen här.