Englannin alkeet työelämässä

Esittely / Presentation

Kurssilla opitaan englanninkielistä työelämä- ja kokoussanastoa. Harjoitellaan kielellistä ilmaisutaitoa.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Keskustellaan omasta työstä ja elämästä.
• Harjaannutaan keskustelemaan ja seuraamaan englanninkielistä puhetta.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]