Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä

Esittely / Presentation

Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia tunnistaa omalta työpaikalta tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä yrityksen kilpailukykyyn. Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteistoimintaa.

Kohderyhmä: Työpaikoilla luottamustehtävissä toimivat työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat sekä työnantajien edustajat.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

– Tutustutaan ergonomiaan kokonaisuutena ja käydään läpi sen merkitystä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.
– Perehdytään tapoihin edistää osallistavaa ergonomiaa työpaikalla.
– Opitaan tunnistamaan kehityskohteita yrityksen ja henkilöstön menestymisen tueksi.
– Toiveena on, että kurssille tullaan yhdessä työnantajan edustajan (vastaneuvottelijan) kanssa oman työpaikan kehitystyön parantamiseksi.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]