Fart på verksamheten – utveckla fackavdelningen på en veckoslutskurs

Fackavdelningarna från Svenskfinland möts för att tillsammans hitta ny fart på verksamheten. Under veckoslutskursen i Murikka diskuteras frågor som dykt upp under utvecklingssamtalen med fackavdelningarna. Kom med tankar och idéer för framtidens verksamhet inom fackavdelningen.

För de svensk- och tvåspråkiga fackavdelningarnas del kan varje fackavdelning anmäla 2–5 styrelsemedlemmar till kursveckoslutet. På svenska ordnas kursen samtidigt med Vasa-Mellersta Finlands region. Om det totala deltagarantalet överskrids väljer arrangörerna ut deltagarna. Nu gäller det att redan under hösten 2019 i fackavdelningarna fundera på vilka av styrelsens medlemmar som ska representera avdelningen. Industrifacket betalar alla kostnader gällande deltagande och arrangemangen.

Anmälningar sker per fackavdelning via en blankett som du hittar här.

Anmäl dig

Anmäl er fackavdelninsvis senast 7.1.2021.