Fart på verksamheten – utveckla fackavdelningen på en veckoslutskurs

Fart på verksamheten – utveckla fackavdelningen på en veckoslutskurs är flyttat till år 2022

Under veckoslutskursen möts fackavdelningarna från Svenskfinland för att tillsammans hitta ny inspiration i sin verksamhet. Frågor som dykt upp under utvecklingssamtalen med fackavdelningen diskuteras, likaså idéer kring framtidens verksamhet inom fackavdelningen.

Dessutom ges en hel dos av aktuell information. Kursen ordnas tillsammans med fackavdelningar från Vasa-Mellersta Finlands region.

Fackavdelningen kan anmäla 2–5 styrelsemedlemmar. Anmälan sker via e-post till [email protected] senast 7.1. Anmälan skickas in av fackavdelningens ordförande. Ur anmälan bör framgå deltagarnas namn och födelsetid, kursens namn och datum samt fackavdelningens namn och nummer.

Får en ordinarie styrelsemedlem förhinder kan en av styrelsens ersättare kallas i hens ställe. Fackavdelningens ordförande ansvarar för att fackavdelningens representanter förbinder sig att delta.

Om det totala deltagarantalet överskrids väljer arrangörerna ut deltagarna.
Industrifacket betalar alla kostnader gällande deltagande och arrangemangen.

Välkommen!

Anmäl er fackavdelninsvis senast 7.1.2022.