First Step – yhdessä toimiminen ja liikunnan ilo

Esittely / Presentation

Kurssilla pohditaan jäsenten, työpaikan ja ammattiosaston yhteistä toimintaa unohtamatta liikunnan iloa.

Valitsemme kurssille ensisijaisesti mukaan niitä jäseniä, jotka eivät ole aiemmin kouluttautuneet Murikassa. Mikäli tilaa jää, otamme mukaan muitakin hakijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

o   Pohditaan yhdessä mielikuvia ay-liikkeestä.
o   Mietitään miten voi helposti lähteä mukaan ammattiosaston toimintaan.
o   Nautitaan päivittäin ohjatusta liikuntatuokiosta.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]