Fortsättningkurs i arbetarskydd 5+5 dagar (vecka 1 17.-21.5. Hagnäs , vecka 2 11.-15.10. Murikka)

Esittely / Presentation

Kursen fördjupar de egna färdigheterna inom arbetarskyddet. Du lär dig mer om risk-bedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatse

del 2

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Vi bedömer läget inom arbetarskyddet på din egen arbetsplats och funderar tillsammans på förbättringsförslag.
• Vi lär oss mer om myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården.
• Vi bekantar oss med olika mätningar, arbetshygien och maskinsäkerhet.
• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Mera information [email protected]