Fortsättningskurs i arbetarskydd del 1

del 2 12-16.9 Murikka

Esittely / Presentation

Kursen fördjupar de egna färdigheterna inom arbetarskyddet. Du lär dig mer om riskbedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen.

del 2 12.-16.9. Murikka

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt, Ruotsinkieliset

Sisältö / Innehåll

• Vi bedömer läget inom arbetarskyddet på din egen arbetsplats och funderar tillsammans på förbättringsförslag
• Vi lär oss mer om myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården
• Vi bekantar oss med olika mätningar, arbetshygien och maskinsäkerhet
• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikkainstitutets enhet i Hagnäs i Helsingfors 
Broholmsgatan 4
00530 Helsingfors

Kysy lisätietoja / Mer information

Mera information [email protected]