Fortsättningskurs i arbetarskydd, del 1

Kursens datum 19–23.8, (Del 2: 7–11.10.2019) och plats Sörnäs strandväg 23, 00500 Helsingfors.

För vem?

Fortsättningskursen är riktad till arbetarskyddsfullmäktige, -vicefullmäktige, arbetarskyddsombud, arbetarskyddschefer, samt till medlemmar och vicemedlemmar i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetskommissioner på arbetsplatsen. Kursen lämpar sig också för övriga som är intresserade av arbetarskydd eller som jobbar i uppgifter där det krävs färdigheter i arbetarskydd. Det finns inget absolut krav på att man gått grundkursen i arbetarskydd innan man deltar i denna kurs med det är till fördel. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som innehar uppgifter inom arbetarskyddet.

Kursens mål:

  • Stärka färdigheterna och kunskaperna att utveckla arbetarskyddet
  • Bli förtrogen med skyldigheterna, mätarna och metoderna i arbetarskyddsarbetet
  • Utvecklas som samarbetspartner med chefer och personal
  • Utvecklas som samarbetspartner med företagshälsovården
  • Stärka den egna kunskapen för främjande av välbefinnandet i arbetet (Välbefinnande i arbete –kortet och om det finns intresse Arbetssäkerhetskortet)
  • Mellanuppgiften höjer deltagarens färdigheter att utveckla arbetarskyddsverksamheten i arbetsgemenskapen.

Tilläggsinformation:

Sekreterare Lena Ehrnsten [email protected] tel. 040 504 7052 / 0107703 733 eller [email protected] eller tel. 010 7703 510

Gällande kursens innehåll kontakta kursledare Tom Johnsson
tel. 050 369 9645, tom.johnsson[@]tapaturva.fi

Anmäl dig senast fyra veckor före kursens början med fackföreningsrörelsens kursansökningsblankett