Grundkurs för förtroendemän, Helsingfors, INHIBERAD

INHIBERAD

Esittely / Presentation

Grundkursen är en inledande kurs för dig som förtroendeman. Det lönar sig att anmäla sig direkt efter att du blivit vald. Kursen ger dig grundkunskaper om förtroendeman-nens roll och uppgifter, du lär dig behärska olika begrepp, får tips gällande förhand-lingsteknik och karterar din egen arbetsplat

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Vi bekantar oss med arbetslagstiftningen och andra normer som reglerar arbetslivet.
• Vi fördjupar oss i grunderna för lokalt avtalande och övar på att förhandla.
• Vi funderar på förtroendemannens roll som utvecklare av samarbetet på arbetsplatsen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Mera information: [email protected]