Grundkurs i arbetarskydd

Esittely / Presentation

Kursen ger dig de nödvändiga grunderna gällande arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. Du lär dig mer om dina rättigheter och skyldigheter gällande arbetarskyddet. Du lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med övrig arbetarskyddspersonal.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt, Ruotsinkieliset

Sisältö / Innehåll

• Vi bekantar oss med lagstiftningen som reglerar arbetarskyddsarbetet
• Vi granskar förhållandet mellan arbete och hälsa
• Vi studerar arbetsmiljön och vilka belastningsfaktorer är de mest allmänna
• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]