Grundkurs i arbetarskydd, Helsingfors, INHIBERAD

INHIBERAD

Esittely / Presentation

Kursen ger dig de nödvändiga grunderna gällande arbetarskyddssamarbetet på ar- betsplatsen. Du lär dig mer om rättigheter och skyldigheter gällande arbetarskyddet. Du lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med övrig arbetar- skyddspersonal

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Vi bekantar oss med lagstiftningen som reglerar arbetarskyddsarbetet.
• Vi granskar förhållandet mellan arbete och hälsa.
• Vi studerar arbetsmiljön och vilka belastningsfaktorer är de mest allmänna.
• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikkas kursutrymme i Helsingfors
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Mera information: [email protected]