Informationstillfällen om den aktuella situationen inom teknolilogiindustrin

Två informationstillfällen om den aktuella situationen inom teknolilogiindustrin kommer att hållas, den första torsdagen 6.5 klockan 17 och ytterligare en på fredagen den 7 maj klockan 9. Längden på evenemanget är ungefär en och en halv timme.

Informationstillfällena är till innehållet likadan som de infotillfällen som  ordnas för huvudförtroendemännen 30.3 och 6.4.

Tillfällena är inte bara avsedda för huvudförtroendemän i teknologibranschen utan även för andra förtroendemän på arbetsplatserna och förtroende valda i fackavdelningarna.

Du kan registrera dig för evenemangen från länken nedan fram till 4.5. Till deltagarna kommer att skickas teams inbjudning via e-post efter anmälningstidens utgång.

Maximalt antal deltagare i evenemanget är 280 personer. Vid behov ordnar vi fler evenemang.

Anmäl dig här