Järjestäjän harjoittelu- ja valmennuskurssi

Esittely / Presentation

Järjestäjän harjoittelu- ja valmennuskurssi muodostaa kolmen kuukauden kokonaisuuden. Sen aikana suoritat Järjestäjäkurssi 1 (13.-17.9.2021), Järjestäjäkurssi 2 (25.-29.10.2021 ja yhdeksän viikon harjoittelun. Kurssi päättyy palaute- ja arviointitilaisuuteen 2.-3.12.2021. Harjoittelu- ja valmennuskokonaisuuteen haetaan yhdellä hakemuksella.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Aktiivit

Sisältö / Innehåll

• Järjestäjä 1: Perehdytään liiton rooliin työpaikalla sekä harjoitellaan keskustelutaitoja.
• Järjestäjä 2: Syvennytään siihen, miten työpaikalle luodaan yhteistoimintaan ja edunvalvontaan kykenevä liitto-organisaatio.

•Järjestäjäharjoittelussa toteutetaan ohjatusti työpaikan järjestämiskampanja ja tehdään kenttätyötä oman alueen järjestämistiimin jäsenenä.
• Arviointijaksolla saadaan henkilökohtaista palautetta edistymisestä ja laaditaan suunnitelma järjestämistyön jatkamisesta

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]
Veli Heino, [email protected]