Järjestötoimijan perusteet

MUKSUKURSSI

Esittely / Presentation

Järjestötoimijan perusteet kurssi on hyvä starttipaketti aloitteleville aktiiveille. Suosituksena on, että ura alkaa tästä kurssista. Kurssi antaa valmiudet toimia ammattiyhdistysliikkeen tehtävissä. Lisäksi opiskelija saa varmuutta tehtävien hoitamiseen harjoitusten ja teorian kautta.

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat, Aktiivit, Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
– osaa pääkohdat ammattiosaston hallituksen kokouksista ja vuosikokouksista sekä osaa kokouskäytänteet
– osaa kertoa ammattiosaston toimintavuoden pääkohdat ja mistä löytyy ammattiosaston toimintaa ohjaava normisto
– osaa kertoa mitä tarkoittaa järjestävä ammattiosasto
– osaa itsenäisesti tehdä toimintasuunnitelman sekä laatia tiedotteen
– osaa tietosuojan merkityksen ammattiosastossa ja osaa kertoa eri koulutusmahdollisuuksista

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]