Järjestyksenvalvojakurssi PERUTTU

PERUTTU

Esittely / Presentation

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 oppituntia) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Tietojen ja taitojen omaksuminen varmistetaan teoriakokeella ja fyysisellä näyttökokeella.

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Järjestötoimijat, Aktiivit, Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Käydään läpi järjestyksenvalvojan tehtäviä.
• Tutustutaan siihen, mitkä ovat järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet.
• Opitaan voimakeinojen käytön teoriaa ja tehdään fyysisiä harjoituksia.

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen, jolla voidaan hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia. Kortin hinta on 48 euroa (vuonna 2019), jonka maksaa ammattiosasto tai jäsen itse.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]