Kansantalouden kurssi SEL

Peruttu

Esittely / Presentation

Tämä kurssi on kohdennettu SEL:n jäsenille. He ilmoittautuvat oman liittonsa kautta kurssille. Katso linkki yläpuolelta.

Kurssilla tutustutaan ammattiyhdistysliikkeen kannalta keskeisiin kansantalouden käsitteisiin sekä keskustellaan ajankohtaisista taloudellisista tapahtumista ja ilmiöistä.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt, Järjestötoimijat, Aktiivit, Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Käydään läpi, mistä syntyy yritysten palkanmaksuvara.
• Tarkastellaan, mitkä asiat vaikuttavat työllisyyden kehitykseen.
• Pohditaan, miten poliittisilla päätöksillä vaikutetaan talouden suhdanteisiin ja hyvinvointiin.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]