Kunnallisen luottamustehtävän perusteet

Esittely / Presentation

Kurssilla käsitellään kunnallisen luottamushenkilön hyvää työskentelytapaa. Tutustutaan ohjaavaan normistoon sekä toimintaympäristön haasteisiin.

Kohderyhmä: jäsenet, jotka toimivat kunnallisissa luottamustehtävissä

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin

Kohderyhmä / Målgrupp

Kaikki jäsenet

Sisältö / Innehåll

• Tutustutaan ohjaavaan lainsäädäntöön, kunnan päätöksentekojärjestelmään ja virkavastuun sekä esteellisyyden käsitteisiin.
• Perehdytään siihen, miten kaava ohjaa kunnan kehitystä.
• Opetellaan tulkitsemaan kunnan tilinpäätöstä.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]