Kurs i pensionärsverksamhet

Industrifacket ordnar en kurs i pensionärsverksamhet 26–30.7.2021 på Murikka-institutet i Tammerfors. Kursen är avsedd för pensionerade frimedlemmar i förbundet.

På kursprogrammet bland annat aktuella frågor i Industrifacket, pensionärernas intressebevakning, ett besök på Arbetarmuseet Werstas, motion och trevligt umgänge.

Ansökan

  1. Medlemmen fyller i den bifogade ansökan till kursen i pensionärsverksamhet och skaffar en underskrift och eventuella motiveringar till ansökan av en representant för fackavdelningen.
  2. Ansökan ska lämnas in senast 31.5.2021 på adressen: Industrifacket, Inka Nokelainen/kurs i pensionärsverksamhet, PB 107, 00531 Helsingfors.
  3. I juni skickas en personlig inbjudan till dem som antagits till kursen. I inbjudan finns information om de praktiska arrangemangen under kursveckan. Kursdeltagaren kan ta sin make/maka med sig till kursen. Kursen är avgiftsfri för medlemmen som antagits till kursen, men för maken/makan är självkostnadspriset 190 euro.

Ansökan till kurs för pensionärer

Ytterligare information

Murikka-institutet, lärare Heli Hokkanen, 020 774 1511
Industrifacket, sekreterare Inka Nokelainen, 020 774 1058