Kvinnokraft – regional träff för kvinnor

Välkommen med på Kvinnokraft – en träff för kvinnliga medlemmar i Industrifacket.

Vi diskuterar fackets verksamhet ur en kvinnlig synvinkel. Vi utbyter tankar och erfarenheter om hur det ser ut i fackavdelningen, på arbetsplatserna och i hela regionen. Vi låter vår kvinnliga energi flöda och skapar nya nätverk!

Dagen startar med morgonkaffe från kl 9.30 på Restaurang Origo, Hangö.

Efter lunchen ca kl 13.30 vandrar vi iväg på en guidad rundtur med rubriken ”Badhusparkens villor berättar”. Vi lär oss mer om badhuskulturen i slutet av 1880-talet.

Vi får höra spännande historier om villornas invånare, byggmästare och om livet i Badhusparken. Området är ett av Finlands mest betydande område med stora trävillor. Efter rundturen har vi kaffen på Restaurang Origo.

De 20 första som anmäler sig ryms med på träffen, som i första hand för kvinnliga medlemmar i arbetslivet.

Anmäl dig senast 6.9.2021. Du kan anmäla dig här i Lyyti.