Kvinnokraft – regional träff för kvinnnor

Välkommen med på Kvinnokraft – en träff för kvinnliga medlemmar i Industrifacket

Vi diskuterar fackets verksamhet ur en kvinnlig synvinkel. Vi utbyter tankar och erfarenheter om hur det ser ut i fackavdelningen, på arbetsplatserna och i hela regionen. Vi låter vår kvinnliga energi flöda och skapar nya nätverk!

Dagen startar med morgonkaffe från kl 9.30 på Restaurang Faros, Fiskstranden, Vasa.

Efter lunchen ca kl 13.30 åker vi med egna bilar till Strömsö i Västervik, ca 10 km utanför Vasa centrum. Livsstilsprogrammet Strömsö har sänts i tv sedan 2002 och på Strömsö lyckas man med det mesta, allt från matlagning, hantverk och trädgårdsskötsel. Vi guidas runt på området och får veta mer om hur det hela startade och hur framtiden ser ut.

De 20 första som anmäler sig ryms med på träffen, som i första hand för kvinnliga medlemmar i arbetslivet.

Anmäl dig senast 30.8.2021

Du kan anmäla dig här.