Luottamusmiesten jatkokurssi 1. vko

Ei Kemianteollisuus ry:n edustamat alat, tekninen huolto ja kunnossapito sekä tekstiili- ja muotiala.

Esittely / Presentation

Kahden viikon jatkokurssilla kehitetään ja syvennetään osaamista sekä harjoitellaan uusia taitoja. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia, jotka lisäävät osaamista tehokkaasti ja monipuolisesti.

Kesto 2 vko

Tämä kurssi ei ole kemian, teknisen huollon ja kunnossapidon sekä tekstiili- ja muotialan jäsenille.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
– soveltaa säännöstyslähteitä työelämän eri käytännön tilanteissa
– tunnistaa oikeudellisesti merkitykselliset seikat ongelmatilanteissa
– kuvata yrityksen talouden tilasta kertovat keskeiset asiakirjat ja nimetä tunnusluvut
– valmistella ja pitää lyhyen suullisen puhe-esityksen
– kartoittaa oman työpaikkansa yhteistoiminnan tilaa
– määritellä yhteistoiminnan parantamiseksi tärkeimmät kehittämiskohteet

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]