Luottamusmiesten peruskurssi

TÄYNNÄ

Esittely / Presentation

Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle kannattaa osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi se antaa rohkeutta luottamustehtävien hoitoon.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Tutustutaan keskeiseen työlainsäädäntöön ja muihin työsuhdetta sääteleviin normeihin.
• Perehdytään paikallisen sopimisen perusteisiin ja harjoitellaan neuvottelemista.
• Pohditaan luottamusmiehen roolia yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäjänä.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]