Luottamusmiesten peruskurssi, Hakaniemi PERUTTU

PERUTTU

Esittely / Presentation

Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle kannattaa osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi se antaa rohkeutta luottamustehtävien hoitoon.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Tutustutaan keskeiseen työlainsäädäntöön ja muihin työsuhdetta sääteleviin normeihin.
• Perehdytään paikallisen sopimisen perusteisiin ja harjoitellaan neuvottelemista.
• Pohditaan luottamusmiehen roolia yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäjänä.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]