Luottamusmiesten peruskurssi Rakennusliitto

Esittely / Presentation

Tämä kurssi on kohdennettu Rakennusliiton jäsenille. He ilmoittautuvat oman liittonsa kautta kurssille. Katso linkki yläpuolelta.

Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle kannattaa osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi se antaa rohkeutta luottamustehtävien hoitoon.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Tutustutaan keskeiseen työlainsäädäntöön ja muihin työsuhdetta sääteleviin normeihin.
• Perehdytään paikallisen sopimisen perusteisiin ja harjoitellaan neuvottelemista.
• Pohditaan luottamusmiehen roolia yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäjänä.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]