Luottamusmiesten peruskurssi, SEL

PERUTTU

Esittely / Presentation

Tämä kurssi on kohdennettu SEL:n jäsenille. He ilmoittautuvat oman liittonsa kautta kurssille. Katso linkki yläpuolelta.

Peruskurssi on luottamusmiesten koulutuksen aloitusjakso, jolle kannattaa osallistua heti luottamusmiesuran alussa. Kurssi antaa tietoa siitä, mitä ovat luottamusmiesten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi se antaa rohkeutta luottamustehtävien hoitoon.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

Tutustutaan keskeiseen työlainsäädäntöön ja muihin työsuhdetta sääteleviin normeihin.
Perehdytään paikallisen sopimisen perusteisiin ja harjoitellaan neuvottelemista.
Pohditaan luottamusmiehen roolia yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittäjänä.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]