Medlemsforum

Kom med du också på lndustrifackets svenskaste veckoslut. Tillsammans lär vi oss nytt, funderar på samhällsfenomen och förbättrar världen! På kvällen blir det strandbastu!

Anmäl dig senast 9.4

Ps. Du kan ankomma redan på fredagkväll.