Nuorisotoiminta tutuksi -kurssi

Oletko kiinnostunut oman ammattiosastosi tai nuorisojaostosi toiminnasta? Mitä voisi olla nuorten oma edunvalvonta? Mikä Teollisuusliitto oikein on ja miten sinä saisit äänesi kuulumaan sen riveissä?

Kurssi antaa avaimet aktiiviseen toimintaan ammattiosastossa tai sen nuorisojaostossa. Se sisältää käytännön harjoituksia esiintymistaidoista tapahtumien järjestämiseen. Kurssi on kaikille alle 36-vuotiaille jäsenille.

Järjestökurssituella korvataan ansionmenetystä

Opintovapaalaki tarjoaa kaikille mahdollisuuden saada työstä vapaata ja osallistua koulutukseen. Murikassa on laaja valikoima järjestökursseja, joilla kaikki Teollisuusliiton työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet voivat lisätä osaamistaan.

Työnantaja myöntää kurssiajalle opintovapaan täyttäessään oman kohtansa kurssihakemuksessa.

Mikäli kurssille valitulle jäsenelle koituu kurssin ajalta ansionmenetystä eikä hän saa muualta tuloa, maksetaan hänelle verotonta kurssitukea, mikä muodostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä. Vuonna 2019 kurssipäiväraha on 39,98 euroa/päivä ja kurssistipendi 36 euroa/päivä.

Teollisuusliitto maksaa opetuksen, majoituksen, ateriat ja matkakorvauksen kokonaistaloudellisesti järkevän matkustustavan mukaan opiskelijalle.

Lataa ja täytä hakemus tästä linkistä

HUOM. Hakemuksen on oltava toimitettu liittoon viimeistään 8.4.

Lisätietoja

Järjestötoimitsija Petteri Männistö, puh. 0400 514 403 tai [email protected]