Pääluottamusmiesten täydennyskurssi – Paikallinen sopiminen, Paperi, Hakaniemi

PERUTTU

Esittely / Presentation

Tämä kurssi on kohdennettu Paperiliiton jäsenille. He ilmoittautuvat oman liittonsa kautta kurssille. Katso linkki yläpuolelta.

Kurssilla syvennytään muun muassa siihen, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, miten sopimisprosessi toimii ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimus antaa paikalliselle sopimiselle. Tavoitteena on, että neuvotteluasemat työpaikoilla olisivat mahdollisimman tasavertaiset.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Perehdytään paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin sekä rajoituksiin.
• Keskustellaan sopimisen käytännöistä ja sopimiseen liittyvistä kokemuksista.
• Nujerretaan tekstin tuottamiseen liittyviä ennakkoluuloja ja harjoitellaan paikallisten sopimusten kirjoittamista.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opiston sivutoimipiste Hakaniemi
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]