Psykososiaalinen kuormitus hallintaan

Esittely / Presentation

Kurssi lisää tietämystä ja osaamista psykososiaalisen kuormituksen ehkäisystä ja hallinnasta työssä, psykososiaalisten riskien arvioinnista sekä työn voimavaroista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssä.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• Pohditaan psykososiaalista kuormitusta aiheuttavia tekijöitä työssä ja mietitään työhyvinvoinnin näkökulmaa kuormituksen hallinnassa.
• Esitellään ja harjoitellaan psykososiaalisten vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia.
• Etsitään keinoja ja hyviä käytäntöjä kuormituksen ehkäisyyn, hallintaan ja työn sujuvoittamiseen omalle työpaikalle.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]